GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 8
: 301,096
: 2
: 614
: 7,029

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức(19/05/17 08:35)

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức(02/04/17 08:23)

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức(02/04/17 08:21)

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức(02/04/17 08:19)

Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa(02/04/17 08:14)
Giúp UBND thành phố Thanh Hoá trực tiếp tổ chức quản lý các di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng; tổ chức thực hiện quy hoạ

Giới Thiệu(22/11/14 22:14)

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE