GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 5
: 273,604
: 82
: 82
: 159,170

Lễ kỉ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, Tưởng niệm 586 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi .

Lễ kỉ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, Tưởng niệm 586 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi.

                                                                       ( Một số hình ảnh của lễ hội )

http://lichsuvanhoahamrong.gov.vn

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE