GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 8
: 263,623
: 59
: 304
: 9,194

Cơ cấu tổ chức

Có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tài chính-kế toán; thủ quỷ, văn thư lưu trữ; công tác văn phòng, tổ chức; thống kê báo cáo; Thi đua khen thưởng và 1 số nhiệm vụ công tác khác được Giám đốc giao.

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE