GIÁM ĐỐC

Video

Thời tiết

Khúc hát quê ta

Thống kê truy cập

: 6
: 301,094
: 18
: 630
: 7,027

Cơ cấu tổ chức

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác quy hoạch, lập và kêu gọi các tổ chức,cá nhân và doanh nghiệp vào thực hiện các dự án đầu tư, bảo tồn, tôn tạo di tích, dự án công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giám sát, nghiệm thu khối lượng, tiến độ thi công công trình, dự án do Ban được giao quản lý, làm chủ đầu tư và một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Ban giao.

1. Công tác quản lý dự án

Tổng dự án Ban được UBND thành phố giao quản lý gồm 20 Dự án: Trong đó dự án chuyển tiếp từ Ban Tây Bắc ga 07 dự án, còn lại 13 dự án do lập và trình duyệt mới cho đến thời điểm hiện tại kết quả chi tiết từng dự án như sau.

a/ Các dự án chuyển tiếp từ Ban Tây Bắc ga:

-  Dự án Hạ tầng khu tái định cư phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa: (MBQH số 35XD/UBND ngày 22/3/2004).

-  Dự án đường Đông Hương 1 giai đoạn 1.

-  Dự án đường từ Trung tâm xã Quảng Thắng đi Hải Thượng Lãn Ông.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Cầu Trại (đường Nguyễn Phục) xã Quảng Thắng. 

- Mặt bằng quy hoạch 1484/UB-QLĐT ngày 21/8/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

- Công trình di chuyển trạm biến áp và mương tưới thủy lợi nằm trong mặt bằng khu dân cư phường Đông Vệ số: 27/UB-TP.

- Hạ tầng kỹ thuật lô B-C, khu ĐT Bắc cầu Hạc.

b/ Các dự án lập mới từ năm 2011 đến nay:

- Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá: ( MBQH số: 01/QĐ-QLĐT ngày 04/1/2011).

- Dự án đường Lê Niệm đi bến đò Đại.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá (MBQH-1876/UBND-QLĐT ngày 28/10/2010.

- Dự án đường Đông Hương 1 đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2 thành phố Thanh Hóa.

- Dự án đường Vệ đà đoạn từ trường Chính Trị đến sông Nhà Lê xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Dự án đường Vệ Đà đoạn từ Làng Yên Biên đi Quốc Lộ 47 xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Dự án đường Hà Huy Tập xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

- Dự án lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu di tích khảo cổ văn hóa lịch sử Hàm Rồng - Núi Đọ gắn với các danh thắng thuộc vành đai xanh Tây Bắc thành phố Thanh Hóa.

- Dự án tu bổ tôn tạo di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa.

- Dự án cải tạo sửa chữa các trạm bảo vệ rừng, thuộc rừng đặc dụng Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa.

c/ Các dự án đã hoàn thành và đang làm thủ tục thanh quyết toán

- Dự án đường cầu trại xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật lô B-C, khu đô thị Bắc cầu Hạc TP.Thanh Hóa.

- Dự án đường Đông Hương 1 giai đoạn 1 xã Đông Hương TP. Thanh Hóa.

- Dự án Đường Cầu Trại (nay là đường Nguyễn Phục) xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa.

d/ Các dự án đang triển khai thi công và kết quả thực hiện:

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá: (MBQH số: 01/QĐ-QLĐT ngày 04/1/2011): Đã triển khai thi công xây lắp ước đạt khoảng 45% khối lượng hợp đồng. Năm 2014 UBND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn  3,0 tỷ đồng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá (MBQH-1876/UBND-QLĐT ngày 28/10/2010: Đang triển khai thi công xây lắp, theo kế hoạch nếu có đầy đủ điều kiện về vốn và mặt bằng để thi công thì sẽ hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 12 năm 2014. Do một số nguyên nhân khách quan về công tác GPMB và nguồn vốn đầu tư chậm, năng lực Nhà thầu thi công yếu nên đến nay vần chưa thể hoàn thành theo kế hoạch. Hiện UBND thành phố đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 là 35. tỷ, trong đó vốn NSTP là 5 tỷ đồng, vốn khác 30 tỷ đồng.

- Dự án đường Đông Hương 1 đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2 thành phố Thanh Hóa: Đã thi công đạt 85% khối lượng, hiện tại đang tạm dừng thi công, chờ nguồn vốn để thực hiện công tác thảm nhựa mặt đường để bàn giao đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch vốn của UBND TP năm 2014 là 450 triệu, vốn NSTP.

- Dự án lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu di tích khảo cổ văn hóa lịch sử Hàm Rồng - Núi Đọ gắn với các danh thắng thuộc vành đai xanh Tây Bắc thành phố Thanh Hóa: Đã thực hiện xong bước lập hồ sơ khảo sát địa hình và đã được sở xây dựng thẩm định. Phần lập quy hoạch đã xong phương án, đang chờ lịch để báo cáo UBND thành phố. Kế hoạch vốn năm 2014 là 300 triệu đồng.

- Dự án cải tạo sửa chữa các trạm bảo vệ rừng, thuộc rừng đặc dụng Hàm Rồng: Đã thi công và được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn năm 2014 là 150 triệu đồng. Kế hoạch thực hiện việc thành toán khối lượng hoàn thành.

- Dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa: Đến nay đã phê duyệt xong BCKTKT, đang tiến hành các thủ tục chỉ định Nhà thầu thi công xây dựng, hiện tại thời gian mời tham gia nộp hồ sơ đề xuất đã hết hạn từ ngày 28/01/2014 nhưng vẫn chưa có hồ sơ đề xuất. Năm 2014 chưa có kế hoạch vốn.

đ/ Các dự án đang tạm dừng do không có nguồn vốn không giải phóng được mặt bằng để thực hiện:

- Dự án tu bổ tôn tạo di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa: Đã xin chủ trương cho phép thay đổi tổng mức khuôn viên Thái Miếu, đến nay vẫn chưa có ý kiến của UBND thành phố, năm 2014 không bố trí kế hoạch vốn.

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa: Đã thành lý hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội, Đang phối hợp với đơn vị TV lập dự án đầu tư và tiến hành lập thiết kế BVTC và dự toán. Kế hoạch vốn năm 2014 là 150 triệu.

- Dự án đường Lê Niệm đi bến đò Đại: Đang tạm dừng vì chưa có kế hoạch vốn đầu tư.

- Dự án đường Vệ đà đoạn từ trường Chính Trị đến sông Nhà Lê xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa: Đã trình kết quả đấu thầu xây lắp nhưng chưa có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, dự án thuộc nguồn cắt giảm đầu tư công do suy thoái kinh tế. Hiện UBND thành phố đã có kế hoạch vốn năm 2014 là 400 triệu, đã chi trả cho tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Dự án đường Vệ Đà đoạn từ Làng Yên Biên đi Quốc Lộ 47 xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa: Đã trình hồ sơ mời đấu thầu xây lắp nhưng chưa có quyết định phê duyệt, Ban đã bàn giao hồ sơ phạm vi GPMB ở hiện trường cho Ban GPMB và tái định cư thành phố. Hiện UBND thành phố đã có kế hoạch vốn năm 2014 là 650 triệu, trong đó vốn NSTP là 400 triệu đã chi trả cho tư vấn thiết kế lập dự án đầu tư 400 triệu, chi trả tư vấn thiết kế BVTC 250 triệu.

- Dự án đường Hà Huy Tập xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa: Đã trình duyệt từ tháng 4 năm 2011, do tình hình suy thoái kinh tế nên cắt giảm nguồn kinh phí thực hiện vậy UBND thành phố chưa phê duyệt.

- Mặt bằng quy hoạch 1484/UB-QLĐT ngày 21/8/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa: Đang tạm dừng do không giải phóng được mặt bằng, hiện đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn năm 2014 là 2,1 tỷ đồng.

- Công trình di chuyển trạm biến áp và mương tưới thủy lợi nằm trong mặt bằng khu dân cư phường Đông Vệ số 27/UB-TP: Đã có chủ trương phê duyệt BCKTKT, đang chờ chủ trương đưa công trình vào thi công xây lắp, đang trình thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2014 UBND thành phố không bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

- Dự án đường từ Trung tâm xã Quảng Thắng đi Hải Thượng Lãn Ông: Đã trình điều chỉnh dự án từ 6/2012 Ủy ban nhân dân thành phố chưa phê duyệt vì chưa có nguồn vốn bố trí thực hiện vì vậy đang tạm dừng, hiện đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn là 450 triệu năm 2014, vốn NSTP.

- Hạng mục cầu trại thuộc dự án đường cầu Trại xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa: Hiện tại không giải phóng được mặt bằng để thi công và điều chỉnh phần đường 2 đầu cầu.​​

Theo thanhhoacity.gov.vn

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Địa chỉ:      Đường Long Quang - Phường Hàm Rồng - thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:    0378.717.650   -   Email: hamrongthanhhoacity@gmail.com                  

Thiết kế bởi: IT-ONE